Sigvald Rist johti Insulan tytäryhtiötä Lofotprodukt AS sen perustamisesta 1994 lähtien vuoteen 2015 asti, jolloin Insula perustettiin. Aikaisemmin hän oli Dahl Nusfjord settefiskanlegg AS: llä (vesiviljelyyritys).

Hän oli vuosina 2010-2014 Sjømatbedriftene fiskematutvalg (Norjan kalanjalostustoimialan neuvosto) jäsen.

Sigvaldilla on kandidaatin tutkinto (vesiviljely) Nord Universitysta  sekä käynyt johtamiskoulutuksen Northern-Norwegian Leadership Development ohjelmassa.