Insulan eettiset ohjeet tavarantoimittajille (PDF, 149KB) perustuvat YK:n Global Compactin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin periaatteisiin, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja OECD:n ohjeisiin. Ohjeet kuvaavat odotuksia ja erityisvaatimuksia, joita kaikkien toimittajiemme tulee noudattaa. Insula edellyttää kaikkia tavaran-, tuote-, ja palveluntoimittajia sekä liikekumppaneita varmistamaan, että myös alihankkijat täyttävät tämän ohjeen vaatimukset ja toimivat vastuullisesti.

Mikäli Insulan toimittajille annettuja eettisiä ohjeita rikotaan, toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Insulalle ja laatimaan yhteistyössä Insulan kanssa toimintasuunnitelman olemassa olevan käytännön parantamiseksi ja ohjeiden hyväksyttävän noudattamisen varmistamiseksi jatkossa. Aiemmista teoista aiheutuneet haitat on korjattava. Epäselvissä tapauksissa kehotamme toimittajiamme ottamaan meihin yhteyttä. Mikäli Insulan toimittajille annettuja eettisiä ohjeita rikotaan vakavasti, Insula varaa oikeuden välittömästi irtisanoa sopimussuhteen ilman taloudellista vastuuta vahingoista.

Insulan tavarantoimittajia rohkaistaan ​nostamaan esille asioita, jotka parantavat Insulan kehitystä ja toimintaa.