Kestävä kehitys on ensiarvoisen tärkeätä Insulalle. Haluamme jättää positiivisen hiilijalanjäljen varmistamalla, että tuotteitamme valmistetaan ja myydään huolehtimalla ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista ja edistämme toiminnallamme terveellisempää ja kestävämpää elämäntapaa.

Me Insulalla haluamme kantaa vastuuta ja auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden tärkeimmät terveys- ja kestävyyshaasteet kehittämällä ja tarjoamalla terveellisempää ruokaa ja kuluttamalla vähemmän maapallon resursseja. Meidän on yhdessä vähennettävä ruokahävikkiä ja edistettävä maapallon luonnonvarojen uudelleenkäyttöä ja kiertotaloutta.

Terveyden ja ympäristön kannalta meren antimet ovat ylivoimainen eläinproteiini. Tavoitteenamme on lisätä meren herkkujen kulutusta tarjoamalla jännittäviä ja maukkaita, helposti valmistettavia tuotteita, jotta jokainen voisi tehdä hyvän ympäristöteon arjen ruokavalinnoissa.

Vuoteen 2050 mennessä maapallolla on 10 miljardia asukasta, mikä on 40% enemmän kuin nykyään. Tämä tapahtuu samaan aikaan kun maapallon viljeltävä pinta-ala vähenee ja liikakalastus jatkuu monilla merialueilla. Maapallon pinta-alasta 70 % on merien peitossa, mutta nykyisin vain 3 % nauttimastamme ruoasta tulee merestä. Väestönkasvusta selviytyminen edellyttää, että jatkossa hyödynnämme enemmän merien tarjoamaa ruokaa. Siksi meidän on toimittava viisaammin ja huolehdittava arvokkaasta maapallostamme.

Kestävä kehitys on perusta Insulan liiketoimintastrategiassa. Kestävän liiketoimintastrategian ydin on luoda arvoa ja olla kannattava vaarantamatta ihmisiä, etiikkaa, yhteiskuntaa tai ympäristöä. Ja samanaikaisesti edistää väestön hyvää elämänlaatua siitä piittaamatta, onko kuluttajalla ruokapöydässä meidän tarjoamia meren antimia tai kaupalla yhteistyötä kanssamme. Näin teemme visiostamme ja iskulauseestamme todellisen; «Parempi maailma rakkaudesta meren antimiin». 

Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristön kestävyys

Elintarviketeollisuudessa kestävään kehitykseen liitetään usein valinnat ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Kestävän kehityksen käsitteeseen kuuluvat myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Ympäristön suojelemisen lisäksi meidän on varmistettava hyvä terveys, hyvinvointi, vakaa taloudellinen perusta ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Arvoketjun joka vaiheessa huomioimme, kuinka liiketoimintamme vaikuttaa jalanjälkeemme kestävän kehityksen kannalta. Insulan kestävän kehityksen liiketoimintamalli pitää sisällään muun muassa:

  • Ostamme raaka-aineita vain kestävästä kalastuksesta ja vesiviljelystä.
  • Varmistamme tuoteturvallisuuden noudattamalla tiukkoja elintarviketuotannon laatuvaatimuksia maissa, joissa toimimme.
  • Vaadimme resurssien kestävää käyttöä itseltämme ja toimittajiltamme.
  • Muutamme panostekijöitä uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin.
  • Varmistamme uusiutumattomien luonnonvarojen hyötykäytön kiertotaloudessa.
  • Tuotamme mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia.
  • Vältämme syrjintää ja häirintää ja takaamme hyvän työympäristön, joka perustuu muiden ihmisten kunnioitukseen ja huomiointiin sukupuolesta, rodusta tai suuntautumisesta riippumatta, ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
  • Noudatamme tiukkoja eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct), joissa yhteisenä perustana ovat ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen, lakien noudattaminen ja koskemattomuus.
  • Vaadimme toimittajiltamme sitoutumista Insulan eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct), estämme lahjonnan ja varmistamme sosiaali- ja työaikalainsäädännön vaatimusten noudattamisen. 

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 laatimassa Brundtlandin raportissa ”Yhteinen tulevaisuutemme” kestävä kehitys on määritelty ”sellaiseksi kehitykseksi, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”.

Kestävyyspyrkimyksemme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme määritelleet Insulan merkityksellisimmät kestävän kehityksen tavoitteet: