Insula AS haluaa olla Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija kalajalosteiden kehittämisen, tuotannon ja myynnin alalla. Vaikka olemmekin melko uusi konserni, meillä on vahvojen ja perinteikkäiden konserniyhtiöiden ansiosta vankkaa ja laaja-alaista osaamista kalatuotteiden jalostuksen ja myynnin alalla. Yhteisenä lähtökohtanamme on kiintymys mereen, toimialaamme ja perinteisiin, ja menestyksemme perustuu kykyymme yhdistää nämä seikat innovatiivisuudeksi, jonka ansiosta voimme tarjota meren herkkuja yhä laajeneville markkinoille.

Toimitamme kalatuotteita kasvaville markkinoille, johdamme perinteikkäitä yhtiöitä ja työllistämme työhönsä sitoutuneita työntekijöitä. Tämä kaikki tuo mukanaan suuren vastuun. Pyrimme siksi luomaan konsernikulttuurin, joka pohjautuu asianmukaisen liiketoiminnan ja tuotannon turvaaviin yhteisiin eettisiin periaatteisiin. Samalla pyrimme ylläpitämään tytäryhtiöissämme jo aiemmin luotua monipuolista ja hyvin toimivaa yrityskulttuuria.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konserni on luonut oman foorumin, joka turvaa kasvun jatkumisen. Tämä tapahtuu konsernin strategian ja the Insula Way -toimintaohjeiden avulla. Strategia selkiyttää pyrkimyksiämme ja niiden toteuttamistapaa. The Insula Way -toimintaohjeissa määritellään tavoitteemme ja asetetaan normit sille, miten harjoitamme liiketoimintaamme.

Eettiset toimintaohjeet ovat osa the Insula Way -toimintaohjeita. Niissä määritetään normit, jotka koskevat liiketoimintamme harjoittamista ja sitä, miten esiinnymme konsernin vastuullisina edustajina. Eettiset toimintaohjeemme koskevat konsernin kaikkia työntekijöitä ja hallituksen jäseniä maantieteellisestä sijainnista tai yhtiösidonnaisuudesta riippumatta. Siksi kaikkien odotetaan perehtyvän ohjeiden sisältöön ja merkitykseen ja huolehtivan, että niistä tulee oman työpäivän perusta. Periaatteet, joihin tuleva kehityksemme perustuu, ovat ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen, lainkuuliaisuus ja lahjomattomuus.

Insula AS:n hallitus hyväksyi Insulan eettiset toimintaohjeet 7. joulukuuta 2017. Ja ne tarkistettiin viimeksi tammikuussa 2021.

Amund Fjørtoft
CEO Insula AS