6.1 Insulan eettisten toimintaohjeiden noudattaminen
Insulan työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa Insulan eettisissä toimintaohjeissa määritettyjen vaatimusten noudattamisesta. Työntekijät ja hallituksen jäsenet eivät saa käyttäytyä tai kehottaa muita käyttäytymään eettisten toimintaohjeiden vastaisesti. Tätä vaatimusta on noudatettava, vaikka periaatteen rikkomisen voitaisiin katsoa olevan Insulan edun mukaista.

Jos tämän asiakirjan periaatteiden tulkinnasta syntyy epävarmuutta, ongelmasta on mahdollisuuksien mukaan keskusteltava lähimmän esimiehen kanssa ennen päätöksen tekemistä. Epäselvistä asioista, joita ei voida ratkaista paikallistasolla, on ilmoitettava konsernin henkilöstöjohtajalle, joka selvittää asian konsernin johtoryhmän kanssa.

6.2 Velvollisuus ilmoittaa toimintaohjeiden rikkomuksista
Insulan toiveena on luoda avoin ja hyväksyvä kulttuuri, jossa on turvallista keskustella eettisistä pulmista ja ilmoittaa konsernin eettisten toimintaohjeiden rikkomuksista.

Työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä, jotka havaitsevat toimintaohjeiden rikkomuksia, on velvollisuus ilmoittaa asiasta lähimmälle esimiehelleen. Jos asian ilmoittaminen lähimmälle esimiehelle on epätarkoituksenmukaista tai vaikeaa, ilmoituksen voi tehdä konsernin henkilöstöhallinnolle. Työntekijän niin toivoessa ilmoituksen voi tehdä myös luottamuksellisesti tai nimettömästi.

Kaikki tällaisen luottamuksellisen ilmoituksen vastaanottaneet henkilöt ovat velvollisia käsittelemään tietoja ehdottoman luottamuksellisesti työntekijän suojelemiseksi.

6.3 Rikkomuksista aiheutuvat seuraamukset
Insulan eettisten toimintaohjeiden rikkomisesta voi koitua Insulalle huomattavia kielteisiä seurauksia. Siksi rikkomuksia seurataan. Vakavat rikkomukset voivat johtaa irtisanomiseen, erottamiseen ja mahdollisesti rikosoikeudellisiin toimiin.

Rikkomuksilla tarkoitetaan sitä, että henkilö rikkoo toimintaohjeita itse, kehottaa toisia rikkomaan toimintaohjeita tai osallistuu rikkomukseen, jättää tekemättä ilmoituksen tiedossaan olleesta toimintaohjeiden rikkomisesta tai ei halua avustaa ilmoitetun rikkomuksen tutkimisessa, sekä kostotoimia toimintaohjeiden rikkomuksesta ilmoittanutta työntekijää vastaan.