5.1 Voimassa olevan kilpailulainsäädännön noudattaminen
Työntekijöiden tulee osaltaan edistää tervettä kilpailua kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Kilpaillessaan markkinoilla Insula kunnioittaa ja noudattaa aina voimassa olevaa kilpailu-, kartelli- ja markkinointilainsäädäntöä. Markkinoinnin, myynnin, hankintojen tai logistiikan parissa työskentelevien henkilöiden on varmistettava, että he tuntevat markkinointiin ja myyntiin sovellettavat voimassa olevat lait.

5.2 Korruption torjuminen
Insulalla on nollatoleranssi korruptiota vastaan. Korruptiolla tarkoitetaan luottamusaseman ja vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi, ja siihen liittyy lahjusten kuten lahjojen, rahojen tai palvelujen antamista tai vastaanottamista. Se on laitonta ja voi johtaa
vahingonkorvausvelvollisuuteen ja rikosvastuuseen.

Ollessaan epävarma, missä korruption ja lahjan välinen raja kulkee, työntekijän on neuvoteltava lähimmän esimiehensä kanssa asian selvittämiseksi.

5.3 Pidättyvä suhtautuminen lahjoihin
Insulan työntekijät ja hallituksen jäsenet eivät saa tarjota tai ottaa vastaan kalliita tai ylettömiä lahjoja tai palveluja. Tämä koskee myös kolmannen osapuolen maksamia tapahtumia ja liikematkoja.

Emme tarjoa emmekä ota vastaan käteistä rahaa tai käteisen vastineita lahjaksi.

Henkilökohtaisena muistamisena annettavien lahjojen tarjoaminen ja vastaanottaminen saattaa olla sallittua, jos ne ovat arvoltaan vähäisiä, niitä ei anneta usein ja ne ovat selkeästi hyväksyttäviä kyseisessä tilanteessa. Lahjoja ei tule antaa sellaisessa yhteydessä tai sellaisella tavalla, joka voisi herättää epäilyksiä siitä, että vastaanottaja haluaa salata lahjan tai etuuden esimieheltään. Lahjat tulee esimerkiksi osoittaa vastaanottajan viralliseen työosoitteeseen.

Asiakkaille järjestettävillä tapahtumilla on aina oltava konkreettinen ja asianmukainen liiketoiminnallinen tarkoitus, ja ne voidaan hyväksyä vain, jos ne ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia arvoltaan eikä niitä järjestetä kohtuuttoman tiheään. Toisten toimijoiden järjestämiin vastaaviin tapahtumiin osallistumisen suhteen noudatetaan samaa periaatetta, ja matkat ja oleskelun maksaa Insula.

Työntekijöiden tai hallituksen jäsenten, joille on tarjottu tai jotka ovat vastaanottaneet lahjoja tai palveluja, tulee viipymättä ilmoittaa asiasta lähimmälle esimiehelleen. Esimies päättää, tuleeko lahja palauttaa vai ei.