4.1 Asiakkaan kohtaaminen asiantuntevasti
Insulan tavoitteena on tarjota päivittäistavara- ja suurtalousmarkkinoille täydellinen kalatuotevalikoima, ja sen kotimarkkina-alueena ovat Pohjoismaat. Haluamme olla kalatuotteiden asiantuntija sekä toimija, joka rohkaisee kuluttajaa valitsemaan pöytäänsä yhä useammin kalaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Insulan on osattava kannustaa ja neuvoa asiakkaita.

Siksi Insulan työntekijät pyrkivät kohtaamaan asiakkaat asiantuntevasti, kunnioittavasti ja ymmärtäväisesti. Valmistaudumme aina huolellisesti asiakastapaamisiin, olemme myönteisiä ja pyrimme löytämään asiakasta hyödyttäviä hyviä ratkaisuja. Emme milloinkaan puhu asiakkaistamme kielteiseen sävyyn julkisissa yhteyksissä tai sosiaalisessa mediassa.

4.2 Toimittajien ammattimainen ja asiallinen kohtelu
Insulan toimittajat ovat olennaisen tärkeitä liiketoiminnallemme, ja heidän toimituksillaan on ratkaiseva merkitys menestyksellemme. Siksi Insulan työntekijöiden tulee kohdella toimittajia oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Toimittajien kanssa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä tekemään kirjallinen sopimus, jossa määritetään vähintään sovittu hinta
sekä vaatimukset, jotka Insula asettaa toimitusajan, laadun, eettisten normien ja maksuehtojen osalta.

Emme milloinkaan puhu toimittajistamme tai yhteistyökumppaneistamme kielteiseen sävyyn julkisissa yhteyksissä tai sosiaalisessa mediassa.

4.3 Insulan kilpailijoiden kunnioittava kohtelu
Insula katsoo, että hyvin toimivat markkinat edistävät kehitystä ja innovointia, ja kunnioitamme siksi kilpailijoitamme. Insulan kilpailukyky perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja hyvään myyntiin, ja Insulan työntekijät kohtelevat kilpailijoita ammattimaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Työntekijät tai hallituksen jäsenet eivät saa puhua kilpailijoistamme kielteiseen sävyyn tai alentuvasti julkisissa yhteyksissä tai sosiaalisessa mediassa.