Meri ja sen luonnonvarat ovat Insulan perusta. Olemme sitoutuneet varmistamaan meren luonnonvarojen hoitamisesta asianmukaisesti ja kestävällä tavalla. Lue lisää Insulan kestävän kehityksen tavoitteista.